Na jaře a na podzim pravidelně pořádáme osmitýdenní seminář zaměřený na hlavní myšlenky efektivního altruismu.

Kdy? Následující běh chystáme na říjen a listopad. Konkrétní termíny setkávání budou domluveny podle časových možností účastníků v jednotlivých skupinách.

Kde? Online nebo osobně v Praze či v Brně.

Formát: Každotýdenní facilitovaná hodinová diskuze nad přečtenými texty ve skupinkách o 3 až 5 členech. (Diskuze v češtině, texty v angličtině.)

👉 Přihláška

Proč se přihlásit?

Důvodů, proč do toho jít, je více:

 • Seznámíte se s přístupem efektivního altruismu a zjistíte, jakými aktivitami a projekty můžete i Vy nejefektivněji změnit svět k lepšímu.
 • Budete přemýšlet nad největšími výzvami, kterým lidstvo čelí.
 • Nad získanými myšlenkami budete společně diskutovat v intelektuálně podnětném prostředí.
 • Potkáte se se zajímavými a inspirativními lidmi.
 • Dostanete prostor pro zpochybňování a ujasňování si svých morální hodnot. 

Seminář jsme pro vás připravili podle ozkoušeného programu, který nejprve realizovali efektivní altruisté ze západních univerzit (Oxford, Berkeley, Stanford ad.) a který se stal standardním úvodním kurzem globálního EA hnutí.

Na jaká témata se můžete těšit?

 • Základní principy pro hledání těch nejprospěšnějších projektů/intervencí
 • Velké rozdíly v efektivitě intervencí
 • Komu pomáhat? Z jak širokého morálního kruhu vycházet? (Pomoc lidem ve vzdálených částech světa, pomoc zvířatům.)
 • Jak zohlednit dlouhodobé důsledky současných aktivit?
 • Jaká jsou největší rizika pro dlouhodobý pozitivní rozvoj civilizace?
 • Důsledky nových technologií
 • Kritika efektivního altruismu
 • Aplikace v praxi

Podrobněji viz mezinárodní verze úvodního semináře, ještě podrobněji viz sylabus.

Jak to bude probíhat?

 • Individuálně účastníci během domácí přípravy každý týden studují materiály v angličtině, které se skládají:
  • Z povinných textů, videí nebo krátkých cvičení, které pomáhají se zamyslet nad nejzásadnějšími otázkami efektivního altruismu (zabere cca ~2,5h času týdně).  
  • Rozšiřujících zdrojů, díky kterým se můžete v případě zájmu ponořit hlouběji do dané problematiky. 
 • Ve skupině:
  • Účastníci se schází jednou týdně a mají tak možnost diskutovat s ostatními o nově získaných myšlenkách. 
  • Diskuzi facilituje zkušenější člen české komunity příznivců efektivního altruismu, který pomáhá pečovat o její kvalitu a zajišťuje bezpečné a podnětné prostředí. 

Jaké jsou podmínky účasti?

 • Schopnost číst texty v angličtině. 
 • Chuť účastnit se celého semináře a pečlivě se zamýšlet nad diskutovanými myšlenkami. 
 • Prostor věnovat každý týden čas individuální přípravě (cca 2,5h). 

Často kladené otázky o semináři

 • Je účast omezena věkem nebo úrovní znalostí o efektivním altruismu?
  • Ne, na seminář se může přihlásit kdokoli bez ohledu na věk nebo znalosti EA.
 • Jak probíhá samotný seminář?
  • Semináře se bude účastnit přes 30 zájemců, jednotlivá setkání však budou probíhat ve skupinách po 3 až 5 účastnících. (Čímž je pro všechny zajištěný dostatečný prostor se během diskuze zapojit a vyjádřit.)
 • Online, nebo offline?
  • V přihlášce účastníci nastíní své preference a my se jim přizpůsobíme. Seminář probíhá jak online, tak offline. Offline zatím v Praze a v Brně.
 • Co když mi nebude vyhovovat den a hodina konání semináře?
  • Konkrétní termíny setkání jednotlivých skupin se sestaví s ohledem na časové preference účastníků v dané skupině. Minimalizuje se tím možnost, že byste se na seminář přihlásili, a pak se ho nemohli zúčastnit.
 • Kolik stojí tolik péče o mé vzdělání?
  • Seminář je díky našim úžasným facilitátorům zdarma. Díky za jejich čas, energii a zkušenosti, které vkládají do celého projektu!
 • Co dělat, když nechci, aby mi utekl příští seminář?

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně semináře, nebo i spolku jako takového, napište nám, obratem se Vám ozveme zpátky.

Co dál? 

Hned se přihlaste vyplněním tohoto formuláře.

Těšíme se na viděnou na semináři!