Efektivní altruismus

Pomáhání nejen srdcem, ale i rozumem