AI Alignment
» Human Aligned AI Summer School
» AI Safety Research Program
» AI Safety Camp

Organizace eventů
» Workshopy aplikované racionality CFAR
» CFAR Alumni Reunion
» CFAR @ Future of Humanity Institute
» CEA Community Building weekend

Výzkum
» Effective Thesis
» Výzkumné centrum

EA v České republice
» EA Víkendovky
» Reading groups
» EAGxPrague
» Přednášky

Ostatní
» Pomáhej Efektivně

Další projekty dělané českými efektivními altruisty
» EpidemicForecasting
» České priority
» European Summer Program in Rationality
» Epistea workshops


AI Safety

Human-aligned AI Summer School (srpen 2018, srpen 2019)

Spolu s Matematicko-fyzikální fakultou UK a Centrem pro teoretická studia pořádáme čtyřdenní akademickou letní školu na téma s lidmi kompatibilní umělé imteligence. Prvního ročník 2018 měl 45 účastníků z celého světa a přednášející ze špičkových pracovišť v oboru, jako například DeepMind, FHI, University of Berkeley, MIRI a dalších. Hlavním tématem prvního ročníku bylo “learning from humans”. Tématem druhého ročníku bylo „optimization and decision making“

Oficiální stránky

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem: Téma lidem prospěšného rozvoje umělé inteligence je potenciálně jedním z nejdůležitějších problémů součastnosti (problem profile od 80 000 hours). Obor je přitom velmi mladý, zkušených výzkumníků je nedostatek, a je proto důležité pomoci mladým vědcům seznámit se s nejnovějším výzkumem v oboru.

Human-aligned AI  Summer School 2018

Přednáška v rámci Human-aligned AI Summer School

AI Safety Research Program (listopad 2019 – únor 2020)

AI Safety Research Program je projekt, který má za cíl podpořit začínající výzkumníky v oboru bezpečnosti umělé inteligence a pomoci jim získat zkušenosti se samostatným výzkumem. Program je rozdělen na dva workshopy. Na prvním účastníci vytvořili menší výzkumné týmy a zároveň měli možnost se účastnit diskuzí se zkušenějšími výzkumníky z oboru. Na druhém workshopu, který se konal o tři měsíce později Praze, měli účastníci možnost intenzivně pracovat na svých projektech po dobu 10 dnů. Výsledkem práce je obvykle článek či softwarový projekt. Více o tomto projektu najdete zde.

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem: Podobně jako letní škola má projekt za cíl nabídnout příležitost začínajícím výzkumníkům v oblasti bezpečnosti umělé inteligence.

Účastníci prvního workshopu AISRP, Velká Británie

AI Safety Camp (říjen 2018, duben 2019)

Účastníci se po dobu 2 měsíců připravují v malých 3-4 členných týmech online a následně se na 10 dní setkají na a intenzivně pracují na zvoleném tématu v oblasti AI Safety.
Spolupřádali jsme běh na podzim 2018, s přibližně 30 účasntíky převážně z Evropy v Česku a v roce 2019 jsme pomohli AI Safety Camp organizovat ve Španělsku.  Oficiální stránky


Organizace eventů

Workshopy CFAR (září 2017, 2018 a 2019)

Ve spolupráci s kalifornským Centrem pro aplikovanou racionalitu (CFAR) organizujeme vzdělávací workshopy zaměřené na schopnost se lépe rozhodovat. CFAR je světově unikátní organizace zabývající se problémem, jak různá kognitivní zkreslení a chyby lidského rozhodování nejen popsat, ale jak poznatky z oblasti aplikovat pro zlepšení lidského uvažování. Workshopy CFAR jsou 4-denní intenzivní kurzy, na kterých se účastníci zdokonalují v různých technikách myšlení a aplikované racionality. V roce 2017 jsme v Praze uspolupořádali 2 běhy, celkově pro 60 účastníků z Evropy i ze světa, v roce 2018 pak jeden běh, a jeden tréning pro mentory aplikované racionality. Praha je díky nám jediným místem mimo USA kde CFAR tento typ workshopů pořádá.

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem: Aplikovaná racionalita je nástroj, který mnoha lidem pomohl v jejich produktivitě, každodenním rozhodování a celkově vylepšil jejich rozhodovací schopnost a strategie. K tomu využívá mnoha ověřených, ale i částečně experimentálních mentálních nástrojů a technik. Účastníci jsou obvykle vybíráni z řad efektivních altruistů, výzkumníků existenčních rizik a pod. Vylepšování rozhodování těchto lidí, je potenciálně velmi efektivní způsob, jak jim pomoci v jejich snahách o zlepšování světa.

CFAR Alumni Reunion

Na jaře 2019 jsme organizovali první evropské setkání pro všechny účastníky workshopů CFAR. Do Jizerských hor se sjelo kolem 120 lidí z celého světa a během prodlouženého víkendu sami účastníci vytvářeli program tohoto setkání. 

Retreat CFAR pro Future of Humanity Institute (prosinec 2018)

Pomáhali jsme zorganizovat trénink racionality CFAR speciálně pro Future of Humanity Institute z Oxfordské univerzity.

Retreat evropských EA skupin (září 2018)

Ve spolupráci s Centre for Effective Altruism jsme pořádali retreat pro evropské národní EA skupiny. Hlavním cílem bylo sdílení informací o budování komunity a diskuse o tom, jakou úlohu mohou národní skupiny hrát v celosvětovém hnutí.

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem: Projekt pomohl k lepší koordinaci evropských skupin efektivního altruismu a vzájemného sdílení zkušeností.


Výzkum

Efektivní diplomka (dlouhodobě probíhající)

Efektivní diplomka je mezinárodní projekt, jehož cílem je pomoci bakalářským, magisterským a doktorským studentům při výběru tématu závěrečné práce a zaměřit jejich pozornost na oblasti, které mají potenciál výrazně zlepšit svět. Pomoc studentům nabízí jednak výrobou a publikováním profilů výzkumných směrů s vysokým potenciálem ve většině disciplín, a dále také možností propojení studentů s výzkumníky pracujícími v těchto směrech, kteří mohou pomoci s výběrem konkrétního tématu, poskytnout zpětnou vazbu k již vytvořeným nápadům a případně přidat i tipy ohledně kariéry ve výzkumu. V neposlední řadě pak také nabízí studentům možnost připojit se do online komunity dalších studentů se zaměřením na podobné směry. Více viz anglický článek o projektu.Jak projekt souvisí s efektivním altruismem: Projekt pozornost studentů a budoucích výzkumníků směřuje do oblastí, ve kterých by jejich výzkumná činnost mohla mít největší pozitivní dopad na svět. Vychází přitom z prioritizace problémů praktikované v hnutí efektivního altruismu..

Efektivní diplomka

 

Výzkumné centrum

Ve spolupráci s Centrem pro teoretická studia připravujeme vznik výzkumného pracoviště zkoumající globální katastrofická rizika. Projekt je v přípravné fázi.

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem: Projekt se snaží využít komparativní výhody ČR v oblasti relativně kvalitního a levného výzkumu, a připět ke vzniku pracoviště zkoumajícího jednoho z důležitých a přitom nedostatečně zkoumaných světových problémů, oblasti globálních rizik.


EA v České republice

EA víkendovky (březen a listopad 2018, listopad 2019)

Víkendové setkání českých efektivních altruistů. Popis této akce na EA foru inspiroval organizátory několika podobných EA víkendovek ve světě. Víkendovky organizujeme zhruba jednou ročně, aby vám ta příští neutekla, sledujte naše akce na facebooku.

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem: Víkendovka umožňuje budovat komunitu českých a slovenských efektivních altruistů. Součástí je intenzivní program pro vzdělání účastníků a šance pro nastartování nových projektů. 

Retreat 2018

První EA víkendovka, březen 2018

AI safety reading group (jaro 2018-)

Tato reading group se potkává každé druhé úterý (viz kalendář, FB skupina, mailing list) a zájemci o technické otázky týkající se bezpečnosti silné umělé inteligence si na ni vzájemně referují o výzkumných článcích, které v poslední době četli s cílem se vzdělat v této důležité oblasti.

Animal welfare reading group 

Čtenářská skupina (viz kalendář, FB skupina, mailing list), která má za cíl prohloubit odborné znalosti z problematiky utrpení zvířat. Cílem skupiny je získat hlubší vhled do problematiky a případně se zasadit o spuštění jiných, větších projektů.

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem: Utrpení, které člověk způsobuje v průmyslových chovech, je některými efektivními altruisty považováno za největší a zároveň řešitelný prohřešek, kterého se lidstvo v současné době dopouští.

EAGxPrague (prosinec 2016)

První projekt, který jsme uskutečnili. Konference s 140 účastníky a 9, převážně zahraničními, speakery. Konference pomohla rozvinout efektivně altruistické aktivity v ČR. Jsou k dispozici nahrávky přednášek.

EAGx

Konference EAGxPrague, prosinec 2016

Různá setkávání a přednášky

Pořádáme celou řadu různých setkání a veřejných přednášek. Mezi nimi semináře o pokročilejších tématech i odpočinkové akce (pikniky, stanovačka) a další. Také pomáháme s organizací setkávání komunity lidí, kteří chtějí zlepšit svou racionalitu LessWrong Prague. Z pražské LessWrong naše organizace částečně vznikla a mnoho našich členů je v ní stále aktivních.

Dále se akce konají v Brně, či v Bratislavě a občas i v jiných městech.

Více viz kalendář akcí a facebook.


Ostatní

Pomáhej efektivně (2017)

S tímto projektem jsme v létě 2017 procházeli inkubátorem Social Impact Award, kde jsme vyhráli cenu Asociace společenské odpovědnosti. Cílem projektu je poskytovat neziskovým organizacím pomoc s nastavením systémů měření a způsobů uvažování o vlastních dopadech. Tuto aktivitu v ideálním případě sponzorují dárci, pro které je to velmi efektivní způsob dlouhodobé pomoci konkrétní organizaci. Projekt v současnosti není aktivní. Část projektového týmu pokračuje v nové, nezávislé organizaci České priority, která se snaží zlepšovat politické rozhodování v České Republice.

Některé další projekty dělané českými efektivními altruisty

EpidemicForecasting

EpidemicForecasting je projekt který se přinášející dobré porozumění epidemiologických modelů policy-makers pro boj s COVID-19.

České priority

České priority se snaží pomocí přinést vědecké, analytické přístupy do politické sféry a veřejného rozhodování.

European Summer Program in Rationality

ESPR je letní tábor s výukou racionality pro mimořádně nadané středoškoláky (typicky účastníci světového kola matematické olympiády)

Epistea workshops

Epistea zkoumá a vyučuje racionalitu.