Efektivní diplomka (dlouhodobě probíhající)

Diplomová či bakalářská práce je projektem, na kterém studenti stráví stovky hodin času a přitom si téma vybírají často docela náhodně. Navíc, pro mnoho lidí zvolené téma ovlivní jejich budoucí akademickou i profesní kariéru. Z těchto důvodů jsme se rozhodli, že studentům pomůžeme vybrat téma tak, aby přineslo co největší užitek nejen jim, ale také celé společnosti.
V efektivní diplomce poskytujeme studentům poradenství při volbě tématu. Studenti s námi konzultují své zájmy a schopnosti, zjišťujeme, kdo by mohl vést vhodnou diplomovou či bakalářskou práci v rámci konkrétní školy, nebo je rovnou propojíme s organizací v hnutí EA, jež by mohla poskytnout vedení při psaní dané práce. Výsledkem je tedy kvalitní závěrečná práce, která neskončí v šuplíku. Viz anglický článek o projektu.

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem: Projekt pomáhá propagovat efektivní altruismus v oblasti vědy a výzkumu, spadá tedy do meta aktivit.

Human-aligned AI Summer School (srpen 2018)

Připravili jsme čtyřdenní akademickou letní školu s cca 45 účastníky a přednášejícími z DeepMind, FHI, University of Berkeley, MIRI a dalších. Hlavním tématem prvního ročníku bylo “learning from humans”. Akci jsme provedli ve spolupráci s Centrem pro teoretická studia a Matfyzem.

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem: V oblasti bezpečnosti umělé inteligence je velký nedostatek seniorních výzkumníků a studijních materiálů. Zároveň je tu velká skupina zájemců o obor, kteří obvykle nemají možnost se potkat s těmito výzkumníky. Akce  tedy pomohla propojit tyto dvě skupiny ve formátu akademické letní školy. Téma bezpečnosti umělé inteligence jsme vybrali, jelikož se potenciálně jedná o jeden z nejdůležitějších problémů (problem profile od 80 000 hours).
Oficiální stránky akce

AI safety camp (říjen 2018)

AI Safety Camp je projekt, který má za cíl podpořit začínající výzkumníky v oboru bezpečnosti umělé inteligence a pomoci jim získat zkušenosti a kontakty. Pro začínající výzkumníky v této oblasti je často těžké začít pracovat na výzkumu, protože v oboru je málo zkušených výzkumníků schopných vést doktoráty a obor je teprve v pre-paradigmatickém stádiu. Účastníci se po dobu 2 měsíců připravují v malých 3-4 členných týmech online a následně se na 10 dní setkají a intenzivně pracují na zvoleném tématu. Výsledkem by mělo být vytvoření a publikování výzkumného paperu ve zvoleném tématu. (oficiální stránky)

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem: Projekt pomáhá zvyšovat počet výzkumníků v oboru bezpečnosti umělé inteligence, konkrétně tedy pomáhá řešit oblast možných existenčních rizik.

CFAR (září 2017 a 2018)

Ve spolupráci s kalifornskou organizací Center for Applied Rationality (CFAR) organizujeme v Česku vzdělávací workshopy, jediné svého druhu v Evropě. Workshopy CFAR jsou 4-denní intenzivní kurzy, na kterých se účastníci zdokonalují v různých technikách myšlení a aplikované racionality. V roce 2017 jsme spolupořádali 2 běhy, celkově pro 60 účastníků z Evropy i ze světa s velmi kladným ohlasem od organizace CFAR.

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem: Aplikovaná racionalita je nástroj, který mnoha lidem pomohl v jejich produktivitě, každodenním rozhodování a celkově vylepšil jejich rozhodovací schopnost a strategie. K tomu využívá mnoha ověřených, ale i částečně experimentálních mentálních nástrojů a technik. Účastníci jsou obvykle vybíráni z řad efektivních altruistů, výzkumníků existenčních rizik apod., Myslíme si totiž, že vylepšování rozhodování těchto lidí, je potenciálně velmi efektivní způsob, jak jim pomoci v jejich snahách o zlepšování světa.

Retreat evropských EA skupin (září 2018)

Ve spolupráci s Centre for Effective Altruism jsme pořádali retreat pro evropské národní EA skupiny, kde hlavním cílem bylo sdílení informací o budování komunity a diskuse o tom, jakou úlohu mohou národní skupiny hrát v celosvětovém hnutí.

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem: Projekt pomohl k lepší koordinaci evropských skupin efektivního altruismu a vzájemného sdílení zkušeností. Spadá tedy do meta aktivit

Výzkumný ústav

Ve spolupráci s Centrem pro teoretická studia a AI Startup Incubator připravujeme vznik výzkumného pracoviště zkoumající globální katastrofická rizika. Projekt je teprve v počátcích (psaní grantových žádostí a pod.).

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem: Projekt se snaží využít komparativní výhody ČR oproti ostatním zemím – tedy levnějšího výzkumu – a skrze tento výzkum pomoci řešit ty nejdůležitější světové problémy

AI safety reading group (jaro 2018-)

Tato reading group se potkává každé druhé úterý (viz kalendář, FB skupina, mailing list) a zájemci o technické otázky týkající se bezpečnosti silné umělé inteligence si na ni vzájemně referují o výzkumných článcích, které v poslední době četli s cílem se vzdělat v této důležité oblasti.

Animal welfare reading group (léto 2018-)

Čtenářská skupina (viz kalendář, FB skupina, mailing list), která má za cíl prohloubit odborné znalosti z problematiky utrpení zvířat. Cílem skupiny je získat hlubší vhled do problematiky a případně se zasadit o spuštění jiných, větších projektů.

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem

Utrpení, které člověk způsobuje v průmyslových chovech, je některými efektivními altruisty považováno za největší a zároveň řešitelný prohřešek, kterého se lidstvo v současné době dopouští.

Český EA retreat (březen 2018, listopad 2018)

Víkendové setkání nemalé části českých efektivních altruistů. Popis této akce na EA foru inspiroval provedení několika podobných EA víkendovek ve světě.

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem

Víkendovka není jen zábava, ale projekt, který umožňuje budovat komunitu českých a slovenských efektivních altruistů. Součástí je intenzivní program pro vzdělání účastníků a šance pro nastartování nových projektů.

Retreat CFAR pro Future of Humanity Institute (prosinec 2018)

Pomáhali jsme zorganizovat tréning racionality CFAR prováděný speciálně pro Future of Humanity z Oxfordské univerzity.

Různá setkávání a přednášky

Pořádáme celou řadu různých setkání a veřejných přednášek. Mezi nimi semináře o pokročilejších tématech i odpočinkové akce (pikniky, stanovačka) a další. Také pomáháme s organizací setkávání komunity lidí, kteří chtějí zlepšit svou racionalitu LessWrong Prague. Z pražské LessWrong naše organizace částečně vznikla a mnoho našich členů je v ní stále aktivních.

Dále se akce konají v Brně, či v Bratislavě a občas i v jiných městech.

Více viz kalendář akcí a facebook.

Pražský EA coworking space (prosinec 2018-)

Máme kancelář, kam zároveň může libovolný další efektivní altruista přijít coworkovat. A večer se v této místnosti konají různé naše akce. Nachází se v zadní místnosti čajovny Dharmasala Peckova 15, Praha [mapa]

Pomáhej efektivně (2017)

S tímto projektem jsme v létě 2017 procházeli inkubátorem Social Impact Award, kde jsme vyhráli cenu Asociace společenské odpovědnosti. Cílem projektu je poskytovat neziskovým organizacím pomoc s nastavením systémů měření a způsobů uvažování o vlastních dopadech. Tuto aktivitu v ideálním případě sponzorují dárci, pro které je to velmi efektivní způsob dlouhodobé pomoci konkrétní organizaci. Projekt jsme po několika měsících z vícero důvodů zmrazili a část jeho myšlenek transformovali do odštěpeného projektu České priority (www.ceskepriority.cz), který jde o úroveň výše a zaměřuje se na měření (cost-benefit analýzy) samotných neziskových intervencí, nikoliv konkrétních projektů a organizací, které je provádějí.

EAGxPrague (prosinec 2016)

První projekt který jsme provedli. Konference s 140 účastníky a 9, převážně zahraničními, speakery. Tato konference sloužila k tomu aby se nahromadila větší komunita českých efektivních altruistů a byli jsme schopni se pustit do práce na dalších projekteih, což dobře splnila. Z konference jsou k dispozici nahrávky přednášek.