Krátká odpověď: Doporučujeme finančně přispět EA Funds. Případně konzervativnější volbou jsou GiveWell Top Charities. Také můžete zvážit dar pro český Spolek pro efektivní altruismus.

Fondy

Základní poznatek Efektivního altruismu je, že dar některým organizacím udělá i 100x více dobra než jiným. Proto je velmi užitečné opravdu pečlivě promyslet, jaký dopad bude dar mít. Problémem je, že zkoumání, kde naše peníze udělají nejvíce užitku, může zabrat hodně času. Oblíbeným řešením jsou proto příspěvky do sdílených fondů.

Těch pro různé oblasti existuje několik, např. omezení globálních katastrofických rizik, zdraví nejchudších, průmyslové chovy, atd. Fungují tak, že do nich efektivní altruisté přispívají peníze a ty jsou poté rozdělovány komisí odborníků (kteří nejsou placeni z fondu) na to, co jim připadá v dané chvíli jako nejlepší příležitost.

To má několik výhod: 

1. Tito experti mají velmi dobrou znalost dané oblasti. Lepší než by většina darujících získala za pár dnů výzkumu.

2. Díky tomu darem do fondu člověk často zvýší svůj pozitivní dopad, protože tak přímo využije expertních znalostí manažera fondu. Má tak možnost darovat se stejným poměrem cena/výkon jako expert v dané oblasti. To vede většinou k dobrému výsledku, který je těžké překonat.

3. Velké EA organizace mají většinou k finančním darům snadnější přístup. Zdá se nám proto, že dobrá příležitost je darovat menším nebo začínajícím organizacím. Začínajících projektů, které žádají o peníze, je mnoho a zároveň je velmi těžké mezi nimi vybrat ty, které budou mít v budoucnu největší dopad (protože i mnoho začínajících projektů, co chtějí být efektivní, jsou ve skutečnosti špatné nápady). To je zrovna situace, u které se velmi hodí názor expertů. A právě to je také oblast, na kterou se EA Funds zaměřují.

Proto doporučujeme darovat peníze EA Funds. Fondu, který je zřizovaný Centre for Effective Altruism v Oxfordu. Ten obsahuje čtyři podfondy: zdraví nejchudších, dobré životní podmínky zvířat v průmyslových chovech, dlouhodobá budoucnost a infrastruktura EA hnutí.

Kromě něj existuje několik dalších fondů fungujících podobně.

Uspokojení z darování

Občas se efektivním altruistům stává, že pro samé nadšení z teoretických argumentů o tom, co má největší dopad, zapomenou mít z pomáhání radost. Přitom mít radost z dobrého skutku je důležité i pro budoucí dopad. Bez radosti je pomáhání po čase přestane bavit, vyhoří a nebudou schopni se pomoci věnovat dlouhodobě.

Nabízíme čtyři myšlenky, které mohou být užitečné:

První myšlenka je založená na tom, že je užitečné nesnažit se vyždímat ze svých peněz maximální množství dopadu. Navrhujeme považovat většinu EA možností k darování za dostatečně dobré a mezi nimi se rozhodnout, podle toho co se člověku líbí nejvíc.

Druhé užitečné pozorování je, že se člověk nerad vzdává toho, co už má, ale nevadí mu se vzdát např. příjmů, které teprve dostane. Pokud se Vám třeba moc nechce rovnou začít darovat určité procento ze současného platu, protože by Vám klesl příjem, můžete použít náš oblíbený trik a slíbit si, že budete dávat třeba 30-50% z navýšení Vašeho platu v budoucnu. Protože platy typicky rostou v čase tak:

1) Váš skutečný příjem nikdy neklesne,

2) brzy budete dávat slušnou částku.

Třetí myšlenka: Jděte příkladem. Z křesťanské minulosti naší kultury jsme zdědili zvyk, že altruismus by měl být anonymní a člověk by se jím neměl chlubit. Neříkáme, že se máte přímo chvástat, ale přijde nám užitečné se veřejně pochlubit svými dary ze dvou důvodů:

1. je to příjemné,

2. může to inspirovat další.

Inspirace dalších je velmi mocný nástroj. Když přesvědčíte dalšího člověka, aby věnoval část svých příjmů na efektivní dobročinnost, tak v podstatě zdvojnásobíte svůj dopad. Proto nám přijde cenné jít ostatním příkladem a ukázat jim, že filantropie je normální a dobrou součástí moderního života.

Začtvrté: Rozdělte si svůj altruistický rozpočet na dvě části. S jednou částí chladnokrevně jděte po maximálním dopadu. A s druhou částí udělejte cokoli, co Vám intuice radí. Namísto maximálního dopadu hledejte pro ni příležitosti, které Vám přinesou nejpříjemnější a nejvřelejší pocit radosti z pomoci.

Další tipy:

1. Zkuste se rozhodnout, že budete darovat pevnou část z Vašich příjmů (oblíbených je 10%). A pak si nastavte trvalý příkaz či jasnou položku v rozpočtu, abyste na to nezapomněli.

2. Přepočítejte si své ostatní útraty na to, jaký by za ně případně mohl být pozitivní dopad.

Očekávaná velikost dopadu vs. nejistota

Představme si všechny EA organizace na jedné ose. Na levé straně ty organizace, které doporučuje GiveWell a na pravé straně ty zkoumající existenční rizika. U GiveWell organizací je jisté, že Váš příspěvek kladně ovlivní životy lidí, ale zároveň je i cena za pozitivní dopad vyšší (ačkoli v porovnání s ne-EA organizacemi je typicky stále velmi nízká).

Na druhou stranu existují teoretické argumenty, že výzkum existenčních rizik je eticky nejdůležitější problém, na kterém lze v současnosti pracovat. Pokud by toho platilo, měl by mít i nejvyšší dopad. Zároveň zde ale máte velmi malou jistotu, že právě Váš příspěvek udělá klíčový rozdíl. To proto, že pozitivní dopad celé oblasti záleží na teoretických argumentech, o kterých stále probíhá diskuse, nebo například proto, že Váš příspěvek pomůže na výzkum nového směru, který se časem ukáže být nedůležitý a podobně.

Protože EA hnutí je mladé, dá se očekávat, že i mezi ne-EA organizacemi existují takové, které mají obdobný dopad. Protože ale jejich dopad nebyl tak pečlivě zkoumán, je nutné k jejich skutečnému dopadu přistupovat s nejistotou. Většinou mezi organizacemi lépe prozkoumané efektivními altruisty jsou k nalezení organizace s podobnou mírou nejistoty dopadu, ale vyšším očekávaným dopadem. Proto doporučujeme mírnou opatrnost s argumenty ve formátu “tato organizace sice není doporučovaná EA, ale zdá se mi stejně důležitá”, protože přání je otcem myšlenky a člověk se může jednoduše oklamat.

 Seznamy doporučených charit:

Doporučené zdroje pro další studium.

Pokud byste chtěli ohledně darování poradit, můžete nás kontaktovat.