Upraveno podle What is Effective Altruism? – přeložil Martin Vespalec

Obsah

 1. Co je vlastně efektivní altruismus?
 2. Myslím si, že jeden ze zmíněných přístupů lidem příliš nepomůže a ve skutečnosti by mohl být dokonce škodlivý
 3. Měli bychom to dělat všichni?
 4. Říkáte tedy, že bych tomu teď měl věnovat všechen svůj čas nebo peníze?
 5. Není to naprosto zřejmé?
 6. Děláte pouze věci, které prokazatelně fungují?
 7. Je efektivní altruismus jen o tom, abych vydělával peníze a dával je na charitu?
 8. Neopomíjíte změnu systému jako celku?
 9. Co když nemám dostatek peněz, abych mohl darovat?
 10. Zkusili už efektivní altruisté prozkoumat [vložte problém]?
 11. Co když se všichni zaměří na jednu záležitost nebo charitu, kterou doporučíte? Není to hloupost?
 12. Jak srovnám něco, co určitě funguje s něčím, co bude fungovat jen možná, ale pokud ano, tak bude mít větší přínos?
 13. Takže říkáte, že [vložte problém] nebo to co dělám není nejefektivnější?
 14. Vyžaduje efektivní altruismus osobní oběť?
 15. Neměla by charita začínat doma?
 16. Není to vypočítavé a neosobní?
 17. Jsou někteří z vás zapojení do politiky?
 18. Obecně si myslím, že charity nefungují
 19. Na jakých věcech v současnosti efektivní altruisté pracují?
 20. Co to znamená pomáhat lidem a co je vlastně dobro?
 21. Kdo jsou ti „ostatní“, kterým se snažíte pomoci?
 22. Jste všichni vegetariáni?
 23. Je tohle utilitarismus?
 24. Můžete mi detailněji popsat základní principy efektivního altruismu?
 25. Jak se lidé, kterým se snažíte pomoci, podílí na rozhodování?
 26. Je efektivní altruismus levicový, pravicový, liberální, konzervativní, nebo něco jiného?
 27. Už platím daně, proč bych měl dělat ještě něco?
 28. Existují také věřící efektivní altruisté?
 29. Proč bych se měl připojit k efektivním altruistům? Mám už sám v plánu dělat hodně dobra a nejsem si jistý, že váš přístup je ten nejlepší
 30. Jak se mohu zapojit?

1. Co je efektivní altruismus?

Základní myšlenka:

Efektivní altruismus se snaží s využitím důkazů a racionálního myšlení pomáhat nejvíce, jak je to jen možné.

Ve světě je řada velkých problému, které ovšem neumíme vyřešit všechnz současně. Naším cílem je dosáhnout co nejvíce dobra, s omezenými zdroji.

V efektivním altruismu panuje výrazná shoda ohledně otázek, na které bychom se měli ptát při zjišťování, jak nejvíce pomoci ostatním. Patří mezi ně:

 • Kolik lidí a do jaké míry tato akce ovlivní? (Protože chceme zlepšit životy, jak jen to je možné.)
 • Je tohle ta nejlepší věc, kterou lze udělat? (Protože efektivita různých akcí se často značně liší, takže mezi nejlepší a průměrnou variantou může být obrovský rozdíl.)
 • Jakého rozdílu mohu svou akcí dosáhnout? (Jaký je rozdíl mezi tím, co se stane, když něco udělám a tím, když neudělám nic?)
 • Jaký dodatečný efekt moje akce přinese? (Projekt může být velmi dobrý, avšak postrádat příležitosti pro ostatní na další vylepšení.)
 • Jaká je pravděpodobnost úspěchu/neúspěchu a jak dobré/špatné by to bylo?

Obecně by se dalo říct, že se efektivní altruisté zabývají problémy či přístupy, u kterých jsou výrazné tyto 3 vlastnosti:

 • Velikost: řešení pomůže do velké míry hodně lidem.
 • Opomíjenost: prostředky které lidstvo věnuje na řešení problému jsou malé ve srovnání s jeho velikostí
 • Řešitelnost: to co můžeme udělat má skutečně šanci ovlivnit problém

Dále už se lidé pouze snaží co nejlépe odhadnout, které konkrétní akce jsou nejefektivnější. V této otázce se názory velmi liší a v oblasti výběru konkrétních problémů aktivně probíhá výzkum. Mezi nejlepší odpovědi které známe v současností patří:

Více detailů o konkrétních principech efektivního altruismu najdete níže v tomto článku.

2. Myslím si, že některý ze zmíněných přístupů lidem příliš nepomůže a ve skutečnosti by mohl být dokonce škodlivý.

Fajn, pravděpodobně se najdou i další členové komunity, kteří s vámi budou souhlasit! Pokud máte dobrý důvod si to myslet, dokážete ho vysvětlit a přesvědčit ostatní, pak to bude jenom ku prospěchu a pomůžete nám tím zlepšit svět.

Naším cílem je pozorně naslouchat důkazům a analýzám, o věcech tím pádem  hodně mluvíme. Schopnost měnit své názory považujeme za přednost.

3. Měli bychom to dělat všichni?

Někteří lidé si myslí, že snaha zlepšovat svět, jak jen to je možné, je naší povinností. Někteří pouze považují efektivní altruismus za skvělou příležitost k pomoci ostatním.

Ať už to vidíte jakkoliv, budeme rádi, pokud se připojíte k naší snaze zlepšovat svět tím nejefektivnějším způsobem.

4. Říkáte tedy, že bych tomu teď měl věnovat všechen svůj čas nebo peníze?

Čím více budete pomáhat, tím samozřejmě lépe, ale neměli byste se automaticky vykašlat na věci, které váš činí šťastnými, nebo zanedbávat své přátele a rodinu. Řada efektivních altruistů daruje alespoň 10 % vlastního příjmu, nebo výrazně změnila svou kariéru pro zvýšení svého sociálního dopadu, a přitom žije spokojené jinak běžné životy.

5. Není to naprosto zřejmé?

Mnoho z nás považuje pomoc ostatním za naprosto jasnou záležitost, avšak většina lidí takovým způsobem očividně nežije. Buď se dostatečně nesnaží pomáhat ostatním, nebo se začnou věnovat problému pouze na základě toho, co jim přijde zajímavé, bez toho, aby si nejdříve udělali pořádný průzkum a zvážili všechny možnosti.

Pokud je to pro vás efektivní altruismus naprosto zřejmá záležitost, skvěle!  Přidejte se k nám

Naším cílem je zlepšit svět, ne učinit efektivní altruismus kontroverzním.

6. Děláte pouze věci, které prokazatelně fungují?

Ne, ovšem čím vyšší pravděpodobnost úspěchu, tím lépe (za jinak stejných podmínek).

Někteří lidé výrazně preferují varianty, které jsou jasně empiricky prokazatelné a ohledně jiných přístupů jsou skeptičtí. Činí tak, protože se domnívají, že naše schopnost předvídat, které kroky budou užitečné a které nikoliv, je velmi omezená.

Někteří jiní se zase domnívají, že příležitosti s největším možným dopadem zahrnují také více experimentální a spekulativní přístupy, jako např. vědecký výzkum nebo prosazování politických změn.

Napříč celým hnutím je zjevné, že potřebné jsou oba přístupy.

7. Je efektivní altruismus jen o vydělávání peněz, které následně dám na charitu?

To je pouze jedna z možností, jak se pokusit mít co největší dopad. Tato možnost již byla detailněji zkoumána, jelikož existoval výzkum, na němž šlo stavět.

Jsou však i jiné přístupy, jako např. výzkumná či politická kariéra, start podniku, který přinese nějaký nový, užitečný produkt a další, které mohou pro někoho fungovat ještě lépe.

O této otázce se stále aktivně debatuje.

8. Neopomíjíte změnu systému jako celku?

Ne. Žádný z principů efektivního altruismu neodmítá změnu sociálního systému k lepšímu. Někteří z nás na tom dokonce již pracují.

Hnutí je stále velmi mladé a ze začátku se velká část výzkumu i příspěvků věnuje přístupům, které již prokazatelně fungují, jako např. rozšíření pečlivě testovaných léčiv, někdy mj. poskytnutím technické pomoci vládám rozvojových zemí.

Nicméně s rostoucím množstvím zkušeností v evaluaci toho, co funguje a co naopak ne, se čím dál víc z nás začíná zaměřovat na přístupy zahrnující systematickou změnu, v některých případech opravdu dramatickou.

Přečtěte si více.

9. Co když nemám dostatek peněz, abych mohl darovat?

Kvůli darování byste se neměli dostat do nějaké nepříjemné situace. Pravděpodobně nejvíce pomůžete ostatním, když se nejprve zaměříte na posun ve vaší vlastní kariéře, a existujei  mnoho příležitostí, jak pomáhat přímo, u kterých nebudete muset darovat peníze.

Mějte na paměti, že z globálního pohledu můžete být ve skutečnosti mnohem bohatší, než si myslíte.

10. Zkusili už efektivní altruisté prozkoumat [vložte problém] ?

Možná ano, možná ne. Jsou tisíce způsobů, jak pomáhat a zabere hodně času, než budou všechny pečlivě prozkoumány a porovnány. Náš výzkum pokrývá každým rokem víc a víc oblastí, ruku v ruce s rostoucím počtem lidí, kteří pracují na prioritizaci světových problémů.

Pokud chcete zjistit, jestli byl již konkrétní problém/organizace diskutován, zkuste prohledat tyto stránky:

Nebo zkuste zadat do Googlu heslo „efektivní altruismus/effective altruism“ a název problému, o který se zajímáte.

11. Co když se všichni zaměří na jednu záležitost nebo charitu, kterou doporučíte? Není to hloupost?

Ano, to by bylo hloupé. Nabízíme doporučení ohledně příležitostí, které považujeme za aktuálně nejlepší, již s ohledem na to, co dělají ostatní.

Jakmile začne více lidí využívat příležitosti, které jsme jim doporučili, stanou se postupně čím dál méně zanedbanými a hodnota nově alokovaných zdrojů u nich začne pomalu klesat. V ten moment se rádi vrhneme na další výzkum a klidně změníme naše doporučení na jinou věc, která bude aktuálně nejlepší.

12. Jak srovnám něco, co určitě funguje s něčím, co bude fungovat jen možná, ale pokud ano, tak bude mít větší přínos?

Stručně, očekávaná hodnota jednoho přístupu se rovná pravděpodobnosti na úspěch vynásobené hodnotou případného úspěchu.

Očekávaná hodnota = pravděpodobnost úspěchu x hodnota (pokud uspěji)

Takže 2 věci by byly stejně dobré, pokud by jedna z nich měla poloviční šanci na úspěch, byla však dvojnásobně hodnotná v případě úspěchu.

Odhadování pravděpodobnosti úspěchu není samozřejmě snadné a musíme být velmi opatrní, abychom nebyli příliš optimističtí ohledně vlastních plánů. Odhadování pravděpodobnosti úspěchu nových projektů je  přesně typem práce, kterou dělá profesionální výzkumník efektivního altruismu.

Zde je odbornější definice očekávané hodnoty.

13. Takže říkáte, že [vložte problém] nebo to co dělám, není nejefektivnější?

Možná.

Každý z nás má dostupnou škálu možností, jak pomáhat ostatním a někteří zkrátka pomáhají mnohem více, než jiní. Pokud jste se aktivně nepokusili vybrat tu s největším dopadem, je nepravděpodobné, že byste náhodou vybrali tu nejlepší. Je velmi těžké vybrat nejlepší možnost i když věnujete rozhodování plno času!

Ještě více dobra byste vykonali zhodnocením a srovnáním několika různých možností a následným výběrem té nejlepší. Nejedná se o kritiku toho, co jste zatím dělali, jde pouze o to, že je to skvělá příležitost, jak pomoci ještě více lidem!

14. Vyžaduje efektivní altruismus osobní oběť?

Altruismus může vyžadovat odlišný přístup k utrácení peněz či trávení času, než byste volili jinak, což může pro někoho znamenat oběť. Mnoha lidem však strávení života snahou o zlepšení světa přináší smysluplný cíl a také přátelskou sociální skupinu, se kterou na tom pracují a kterou by jinak mohli postrádat.

Pro takové lidi může být snaha co nejvíce pomáhat ostatním smysluplnější, více naplňující a zábavnější, než cokoliv jiného.

V první řadě musíte udělat vše pro to, abyste zůstali nadšení a nevyhořeli, protože pokud vyhoříte, tak už nepomůžete nikomu.

Obětovat se není z žádného pohledu žádoucí.

15. Neměla by charita začínat doma?

Není nic špatného na pomoci lidem, které znáte, nebo dokonce sobě samému. Příležitosti pro pomoc lidem velmi daleko od nás jsou však často mnohonásobně větší, než příležitosti ve vašem okolí, zvlášť pokud žijete v bohaté zemi.

Za 1000 dolarů byste například mohli zdvojnásobit roční příjem pro rodinu věnující se zemědělství v Keni. To může několika lidem změnit život. Pokud žijete v bohaté zemi, je velmi obtížné dosáhnout čehokoliv podobného ve vašem okolí se stejnou částkou.

Většina efektivních altruistů zastává názor, že každý člověk je stejně důležitý, bez ohledu na to, kde žije, nebo zdali jsme přátelé.

16. Není to vypočítavé a neosobní?

Je pravda, že často počítáme a ne vždy známe lidi, kterým pomáháme. Pro většinu z nás to však není vůbec žádný problém, protože jsme velmi empatičtí s životy ostatních, bez ohledu na to, kde jsou.

Chceme zjistit, kde můžeme pomoci nejvíce, protože nám záleží víc na lidech než na vlastním pocit.

17. Jsou někteří z vás zapojení do politiky?

Ano, mnoho z nás se zajímá o politiku a někteří se dokonce aktivně věnují politické kariéře, napříč celým politickým spektrem. Někteří se také věnují výzkumu potenciálně nejpřínosnějších politických změn.

18. Obecně si myslím, že charity příliš nefungují.

Je možné, že většina charit funguje neefektivně, avšak zbývající malá část dosahuje úžasných výsledků. To je přesně důvod k hledání těch nejlepších charit. Pokud jste přesto extrémně skeptičtí ohledně neziskových organizací, je třeba poznamenat, že efektivní altruismus není konkrétně jen o neziskovkách. Neziskové organizace jsou pouze jednou z možných cest k sociálnímu dopadu.

19. Na jakých věcech v současnosti efektivní altruisté pracují?

Je jich celá řada. Projekty kterým se věnujeme v ČR zahrnují například podporu výzkumu a racionálního rozhodování. Globálně jsou některé populární možnosti:

20. Co to znamená pomáhat lidem a co je vlastně dobro?

Efektivní altruisté se zaměřují na zlepšování životů. Každý pravděpodobně souhlasí s tím, že snižování utrpení a zvyšování štěstí, je dobré.

Čtěte více.

Může být samozřejmě obtížné nezaujatě srovnávat užitek pro různé lidi, snažíme se proto být při tom tak neutrální, jak jen je to možné.

21. Kdo jsou ti „ostatní“, kterým se snažíte pomoci?

Samozřejmě jsou to současně žijící lidé. Většina tam však dále řadí také zvířata (která ovšem nemají stejnou váhu jako člověk) a lidi v budoucnosti. Nejčastěji používaným kritériem pro zahrnutí je přítomnost vědomí u daného tvora. Ovšem co vědomí je a kdo jím disponuje stále není uzavřená otázka.

22. Jste všichni vegetariáni?

Významná část z nás je, protože si myslí, že hospodářská zvířata žijí strašné životy, zvláště ty ve stísněných prostorech velkochovů, a že živočišná výroba škodí životnímu prostředí. Současně však řada z nás také není.

Někteří z nás se věnují výzkumu toho, jak nejlépe pomoci zvířatům.

23. Je tohle utilitarismus?

Na rozdíl od utilitarismu, efektivní altruismus nezbytně neříká, že pomáhat ostatním je povinností. Efektivní altruismus zároveň nepřipouští možnost porušování lidských práv, ani pokud by to vedlo k žádoucím důsledkům.

Utilitaristé jsou obvykle značně naklonění myšlence efektivního altruismu, mnoho efektivních altruistů však nejsou utilitaristé a záleží jim na hodnotách jako jsou dobro, porušování práv, svoboda, nerovnost, mravnost a dalších. V praxi většina lidí přikládá alespoň nějakou váhu řadě etických teorií.

24. Můžete mi detailněji popsat základní principy efektivního altruismu?

Různí lidé mohou mít různé pohledy na základní principy efektivního altruismu, obecně jsou však uznávány tyto body:

Maximalizace: Pokud je altruismus o dělání dobra pro svět, efektivní altruismus je o dělání co největšího dobra pro svět, které dokážete s vámi dostupnými zdroji.

Racionalita: Při rozhodování klademe velký důraz na logiku a rozum, abychom předešli běžným předsudkům a heuristikám lidského myšlení (přestože víme, že to nelze udělat kompletně). Kniha „Myšlení, rychlé a pomalé“ od Daniela Kahnemana je skvělým zdrojem k této problematice.

Globálnost: Věříme, že pomoc si zaslouží lidé bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, etnicitu, národnost a další. Někteří tento seznam dále rozšiřují o zvířata a dosud nenarozené lidi.

Nákladová efektivita: Přestože to může být často těžko změřitelné, věříme, že při darování bychom měli hledat nákladově nejefektivnější charity, které učiní nejvíce dobra za každá utracený dolar. To znamená, že sledujeme mimo užitku také náklady a díváme se hlouběji, než pouze na režijní přirážku, až k měření výstupů, které nás opravdu zajímají.

Vnímání rozsahu: Výzkum prokázal, že je pro lidi obtížné emocionálně pochopit rozdíl mezi pomocí 2 000 lidem a 200 000 lidem. Abychom byli efektivní, musíme se velmi soustředit na rozsah problému a množství lidí (zvířat), které ovlivňuje.

Neutralita při výběru problému: Místo toho, abychom se zaměřili na náš oblíbený problém, snažíme se brát v úvahu všechny možné problémy a vybrat ten, který podle nás nejvíce zlepší svět. To znamená, že se hodně zabýváme prioritizací světových problémů. Mezi organizace, které se tomuto věnují, patří: Open Philanthropy Project, Global Priorities Project a Copenhagen Consensus Center.

Hypotetické uvažování: Nechceme se pouze ptát, kolik dobra učiníme přímo, zajímáme se také o nepřímé dopady, které by vznikly volbou jiné akce. Dobrým příkladem je Oskar Schindler, který byl členem nacistické strany a zásoboval nacisty střelivem ze svých továren, kde zaměstnával Židy za otrokářských podmínek. Přesto může být považován za hrdinu, protože kdyby všechny tyto věci nedělal, dalších 1 000 Židů by zemřelo při holokaustu.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak uplatnit tyto myšlenky v praxi, přečtěte si knihu Williama MacAskilla „Doing Good Better“.

Zakladatelé GivelWellu popsali svůj celkový pohled na svět v jednom ze starších příspěvků.

25. Jak se lidé, kterým se snažíte pomoci, podílí na rozhodování?

Možnost, že vlastně správně nerozumíme potřebám lidí, kterým se snažíme pomoci, je reálná. Z toho důvodu jsme neustále velmi ostražití. Pokud nebudeme naslouchat a rozumět příjemcům naší pomoci, budeme méně efektivní, což je přesný opak toho, o co se snažíme.

Různé skupiny se s tím vyrovnávají odlišným způsobem.

Někteří podporují GiveDirectly, protože dávají peníze přímo lidem žijícím v chudobě, kteří se mohou následně sami rozhodnout, jak je utratí. To je chápáno jako podpora chudých lidí výraznějším způsobem, než případným výběrem konkrétní pomoci, která nemusí být pro danou komunitu v konečném důsledku žádoucí.

Někteří zase podporují rozvoj základních zdravotnických služeb, jako  očkování či suplementace vitamínů, které považují za tak jasně prospěšné, že je velmi nepravděpodobné, že by je jejich příjemci neocenili (a případně odmítli). Dále doufají, že lepší zdravotní stav umožní lidem zlepšit aspekty jejich života, které my jako lidé z venčí nedokážeme ovlivnit.

V případech, kdy výše zmíněné neplatí, je potřeba pečlivě vyhodnotit, jaký názor na danou pomoc vlastně mají její příjemci. Takové průzkumy však samozřejmě nebudou vždy úplně spolehlivé.

V případech, kdy se lidé snaží pomáhat budoucím generacím či zvířatům, to může být ještě zapeklitější problém a lidé se tak snaží co nejlépe předpovědět, co by si zmínění přáli, kdyby nám to mohli říct. Zjevné příklady jsou například prasata, která jsou zavřená ve stísněných klecích, kde se nemohou ani otočit, nebo budoucí generace, které nechtějí obývat planetu, na které nemohou lidé snadno žít.

26. Je efektivní altruismus levicový, pravicový, liberální, konzervativní, nebo něco jiného?

Nic z toho. Zapojení jsou lidé z celého politického spektra. Naším spojovacím prvkem je otevřená mysl a pragmatismus v otázce pomoci ostatním. Lidé sdílí tento názor bez ohledu na politické přesvědčení.

27. Už platím daně, proč bych měl dělat ještě něco?

I po zaplacení daní mnoho z nás cítí, že stále mají dostatek prostředků a touhy pomáhat ostatním. U některých z nás je to založeno na nadšení z možnosti zlepšovat životy ostatních, u dalších zase na pocitu povinnosti k těm, kteří měli v životě méně štěstí. Často také podporujeme záležitosti, které jednoduše nemají podporu vlád.

28. Existují také věřící efektivní altruisté?

Ano, efektivní altruisté pochází z široké škály různých náboženských prostředí. Mnoho náboženství historicky zahrnovalo charitu či desátky a podporovalo pomoc ostatním a věřící efektivní altruisté si myslí, že je potřeba tyto povinnosti naplňovat co nejlépe. Současně existuje ovšem také mnoho nevěřících efektivních altruistů.

29. Proč bych se měl připojit k efektivním altruistům? Mám už sám v plánu dělat hodně dobra a nejsem si jistý, že váš přístup je ten nejlepší.

Jsme skupina přátelských, motivovaných a sečtělých lidí. Přidání se k nám má řadu výhod:

 • Existuje mnoho kvalifikovaných lidí, kteří vám mohou pomoci s vašimi  projekty.
 • Pokud dokážete přijít s dobrými návrhy či kritikou, existuje šance, že přesvědčíte ostatní k následování přístupu, který považujete za efektivnější.
 • Můžeme sdílet zdroje k provádění výzkumu, který nám všem může pomoci zjistit, jak mít ještě větší dopad.
 • Můžete se učit pozorováním myšlení a chování ostatních.
 • Je fajn mít podobně smýšlející kamarády, kteří vás mohou motivovat, i když se zrovna nedaří.

I přes to všechno lze být efektivním altruistou bez zapojení do komunity. Jestli děláte hodně dobra i bez nás, tak je to super!

30. Jak se mohu zapojit?

Jsme rádi, že se k nám chcete připojit! Zde je mnoho věcí, co můžete udělat. Prosím pokračujte na stránku zapojte se.