TLDR;

Světová centrální organizace hnutí efektivního altruismu Centre for Effective Altruism (CEA) rozdává granty některým lokálním skupinám na podporu tvorby a rozvíjení komunit formovaných kolem myšlenek efektivního altruismu (EA). Sestavujeme autonomní tým lidí, kteří se o tento grant s naší pomocí přihlásí a jejichž hlavní činností a cílem bude, aby česká komunita kolem efektivního altruismu dlouhodobě vzkvétala. Očekáváme, že tým bude složený z kombinace lidí, kteří už se v současné komunitě pohybují, a těch, kteří s komunitou ještě tolik kontaktu neměli, ale mají cit pro a zkušenosti s budováním (intelektuálních) komunit. Očekáváme, že tým bude autonomní, a tedy do velké míry bude sám vymýšlet a rozhodovat o tom, na co se bude soutředit a jaké činnosti bude realizovat. 

Informace o grantu:

 • Grant je na 12 měsíců (přibližně od října 2021 do září 2022 s potenciálem pro prodloužení příští rok, nebo převedení na jiné financování). 
 • Poslední tři roky tento grant pravidelně dostáváme, tudíž je slušná pravděpodobnost, že ho dostaneme i letos.
 • Finanční ohodnocení bude určeno CEA. Loni bylo přiděleno $15,360 za rok za poloviční úvazek. Tedy cca 28 tisíc Kč za poloviční úvazek měsíčně.
 • Je možné se přihlásit i na zkrácený úvazek ale preferujeme zájemce pro které bude tahle práce priorita.
 • Otevírají se cca 3-4 pracovní pozice (cca 1,5-2 FTE)
 • Přihlášky hodnotíme na “rolling basis” až dokud se nám podaří sestavit tým – přihlašujte se tedy co nejdříve

Přihlásit se můžete zde!

Náplň práce:

Příjemci tohoto grantu budou mít více zodpovědností, které si mezi sebe rozdělí. V týmu buude užitečné mít rozličné role, například:.

 • Team Lead
 • Strategy Lead
 • Project Manager
 • Operations Specialist
 • Nebo jiné

Náplní je:

 • Porozumění a rozvíjení dlouhodobé strategie budování komunity efektivního altruismu v ČR (i.e. Proč je to vlastně dobré dělat? Co přesně je dobré dělat? Chceme velkou komunitu či malou, atd…)
 • Vlastní iniciativa v hledání nejlepších způsobů jak strategii naplnit, například pomocí:
 • Organizování akcí, přednášek, seminářů, víkendovek a podobných akcí pro komunitu a veřejnost.
 • Komunikace s členy komunity a networking
 • Hledání nových způsobů jak zapojit české zájemce o efektivní altruismus, ať už v rámci komunity či mimo, aby měli co nejpozitivnější dopad na svět
 • Hledání nových způsobů jak smysluplně rozšířit komunitu skrze cílené outreach aktivity  
 • Sledování úspěšnosti různých typů aktivit a jejich vylepšování dle zpětné vazby
 • Letošní rok dochází k transformaci spolku z více uzavřené skupinky pracujících na vlastních projektech na více otevřenou komunitu. K tomu je potřeba:
  • Nastavit odpovídající organizační strukturu a procesy. 
  • Zlepšit vnější komunikaci spolku (např. zlepšit web, veřejnou komunikaci, atd)
  • Vyrobit materiály a nastavit procesy které osloví a poskytnou podporu novým EAs
  • Pracovat na zachování dobré kultury v komunitě
 • Všehochuť práce, která je zrovna potřeba (a není vhodná pro dobrovolníky), jako např. sehnání skladu pro spolkové věci apod.
 • Jádrem práce je postarat se, aby česká EA komunita dlouhodobě vzkvétala.

Požadavky

Od kandidátů očekáváme:

 • Nadšení pomáhat světu a zlepšovat ho co nejvíce
 • Zájem o myšlenky kolem EA a racionality (hluboká znalost není nutná).
 • Schopnost pracovat v self-managed módu (tj hlídat si vlastní time-management, úkoly a odpovědnosti, schopnost se samostatně motivovat bez toho aby vás někdo musel tlačit)
 • Touha budovat komunitu, infrastrukturu a pracovat s komunitou 
 • Schopnost sbírat feedback a iterovat na jeho základě své činnosti
 • Schopnost komunikovat v angličtině

Výhodou jsou

 • Dobré schopnosti kritického myšlení.
 • Dobré strategické přemýšlení a schopnost rozmyslet se co jsou nejhodnotnější aktivity které by tým měl dělat  
 • Project Lead = schopnost vykonat high-level úkol s minimálním feedbackem a oversightem
 • Být zvědavá/ý a mít touhu pracovat na sobě
 • Předchozí zkušenosti s organizací projektů a lidí
 • Zkušenost s organizováním událostí
 • Zkušenosti s mentorováním či coachingem
 • Mnoho dobrých kandidátů bude splňovat jen část těchto podmínek. Proto nás určitě kontaktujte, i pokud si nejste jistí, jestli se na tuto roli hodíte, rádi s vámi probereme detaily. 

Pracovní prostředí 

 • Tým na CB Grantu je klíčový pro nastavení kultury v české EA komunitě, což je centrální faktor k jejím úspěchům v budoucnu. 
 • V současnosti je česká EA komunita jedna z nejvíce rozvinutých na světě a je i mezinárodně respektovaná. Součástí práce může být také předávání zkušeností ostatním národním skupinám (psaní článků, mentoring…)
 • Práci je možné dělat remote. Preferujeme když zájemce může být pravidelně v Praze. Výhodou je možnost být alespoň 1-2 dny za týden v komunitním prostoru Epistea Space, není to ale podmínkou.
 • Je možné pracovat na částečný úvazek.
 • Pracovní doba je flexibilní. Některé události jsou o víkendech, po večerech či mohou vyžadovat mezinárodní cestování.
 • Předpokládáme, že tým bude autonomní, ale bude konzultovat se zkušenými členy komunity

Odměna a forma zaměstnání:

Centre for Effective Altruism nedává grant spolku, ale rovnou příjemci grantu. CEA je součástí Oxfordské univerzity a daní se obdobně jako akademické granty. 

Finanční ohodnocení bude určeno CEA. Loni bylo přiděleno $15,360 za rok za poloviční úvazek. Tedy cca 28 tisíc Kč za poloviční úvazek měsíčně.

Způsob výběrového řízení

Toto výběrové řízení je nezvyklé v tom, že se nevybírá, kdo bude zaměstnán ve spolku, ale kdo bude uvedený v žádosti o grant, která se předloží Center for Effective Altruism. Poslední tři roky tento grant pravidelně dostáváme, tudíž je slušná pravděpodobnost, že ho dostaneme i letos.

 • Přihlášky hodnotíme na “rolling basis” až dokud se nám podaří sestavit tým
 • První část týmu plánujeme vybrat a sestavit v půlce září.
 • Výběrové řízení (a pohovory atd.) bude provádět pověřená trojice lidí z české komunity. 
 • V druhé půlce září bude CEA granty vyhodnocovat (během toho si s vámi možná budou chtít promluvit). 
 • V říjnu by mělo být rozhodnuto o tom jestli grant dostaneme nebo ne. 
 • I současní příjemci Community Building Grantu musí projít tímto výběrovým řízením. V minulém období byli příjemci grantu: Irena Kotíková, Jan Votava, Jiří Nádvorník, Kristina Němcová, Pavla Mutinská, Terezie Kosíková. Z nich nadpoloviční část dostala letos jiné granty či přešli na jiné projekty a pozice a nebudou na Community Building Grantu pokračovat.

Závěr

Jestli si nejste jisti, zda se přihlásit, tak nás kontaktujte nebo se prostě přihlašte. Je obvyklé, že v přijímacích řízeních v EA organizacích jsou přijati lidé, kterým se nechtělo přihlásit, protože si mysleli, že nejsou dostatečně dobří kandidáti nebo že se nehodí na danou pozici. Možná jste tak právě vy nejlepším kandidátem. Těšíme se na vaše přihlášky. Přihlaste se zde.