K přihlášení se do Spolku pro efektivní altruismus je potřeba papírová přihláška podepsaná žadatelem a členem rady a doručená (místo)předsedovi.

Tím se člen zavazuje že bude dodržovat stanovy spolku.

Členské poplatky jsou 500 kč za rok, placené na účet spolku. Při jejich neuhrazení členství zaniká.