Obecně:

Český zákon o daních z příjmů umožňuje odečítat dary a příspěvky na charitativní účely od základu daně. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmu však v §15 odst.1  požaduje, aby byla charita právnickou osobou se sídlem na území České republiky, nebo na území členského státu Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru (EU + Island, Norsko a Lichtenštejnsko). 

Pokud tedy chcete daňový odpočet uplatnit, je třeba zjistit sídlo konkrétní organizace. Zároveň je nutné přiložit k daňovému přiznání i potvrzení o daru, které většina EA charit poskytuje obratem skrze email.

Prvním krokem ke zjištění výše daně z příjmů fyzické osoby je sečtení jednotlivých dílčích základů daně (tj. například příjmů ze závislé činnosti, příjmů z nájmu či ostatních příjmů – podrobněji zde). Tím nám vyjde úhrný základ daně od kterého potom můžeme odečíst hodnotu darů. Na výslednou částku se následně aplikuje 15% sazba, čímž nám vyjde výše daně. Aby bylo možné základ daně snížit, musí být celková hodnota darů ve zdaňovacím období vyšší než 2 % úhrnného základu daně anebo činit alespoň 1000 Kč. Celkem lze odečíst maximálně 15 % ze základu daně.

V souvislosti s Brexitem může vzniknout problém u některých EA charit, které často sídlí ve Velké Británii. V současnosti je ale odchod odložen alespoň do 31. ledna 2020 takže minimálně dary darované do té doby lze odečítat. 

Pokud je dar odváděn v jiné měně než českých korunách, použije se pro přepočet u osob, které nevedou účetnictví, takzvaný jednotný kurz vyhlašovaný ČNB. V případě, že potvrzení není v češtině, je třeba jej do češtiny přeložit a přiložit k daňovému přiznání společně s originálem. Finanční úřad může požadovat i úřední ověření překladu. V praxi jsou nicméně finanční úřady v tomto benevolentní a potrvzení v angličtině může být uznáno i bez překladu.

Příklad

Základem daně je součet jednotlivých dílčích základů daně. Pro ilustraci si můžeme představit zaměstnance Oldřicha Nováka, jehož úhrn superhrubé mzdy činil za rok 2018 celých 200 000 Kč. K tomu Oldřich pronajímal sklad, z čehož měl další příjem ve výši 300 000 Kč. Výše jeho základu daně je tedy 500 000. 

V roce 2018 se mu zalíbily na seznamu GiveWellu organizace Against Malaria Foundation a Deworm the World Initiative. Protože si chtěl tento dar odečíst z daní, tak přihlédl při výběru na to kde mají tyto organizace sídlo. Against Malaria Foundation má pobočku v Británii, Deworm the World Initiative má pobočku jen v USA. Proto se rozhodl tento rok podpořit Against Malaria Foundation částkou 20 000Kč. Svůj základ daně si tím může snížit o celých darovanných 20 000Kč na 480 000Kč protože tato částka je vyšší jak 1000Kč a zároveň i nižší než maximální odpočet 15% (15% z 500 000 je 75 000).

Kam se dá darovat uvnitř EU?

Možností je více, časté volby jsou:

1) EA Funds

2) Většina organizací doporučených GiveWellem má pobočku v EU (typicky v Británii) 

3) Můžete i zvážit příspěvek Spolku pro efektivní altruismus

Jak odečíst dary organizacím sídlícím v USA?

1) Někdy je možné se domluvit na tzv. donation swap. To funguje tak že v případě, že když třeba americký efektivní altruista chce věnovat na evropskou organizaci a vy chcete dát podobnou částku na americkou. Tak se dohodnete a vy dáte na jeho evropskou a on dá na vaši americkou.

2) Dá se nepřímo podpořit skrz EA Funds. EA Funds přijaté peníze dále přeposílají takže vaše peníze skončí v oblasti kterou jste chtěli podpořit. Bohužel nemůžete ovlivnit přesně která organizace dostane dar (namísto aby jste podpořili celou oblast).

Možnosti maximalizace daru

Ještě než dar pošlete, zjistěte si možnosti matchingu – tedy znásobení vašeho daru třetí stranou. Tuto možnost často nabízí zaměstnavatelé, ale může být omezená na konkrétní organizace nebo prioritní oblasti. Pokud chcete přispět nějaké doporučené EA organizaci do 27. 12., můžete využít DoubleUp Drive, který váš příspěvek zdvojnásobí.