Naše vize a sociální dopady

O co nám v projektu "Pomáhej efektivně" jde? Kam míříme?

Sept. 4, 2017

Naše vize

Přes 3 miliardy korun ročně darují české nadace, firemní nadační fondy a individuální dárci, nepočítaje dalších 16,5 miliardy z veřejných zdrojů (zdroje). Pouhé 1% zefektivnění charitativní pomoci dárcům ročně ušetří cca 30 milionů korun při zachování současné míry pomoci. Cca 70.000 Kč stojí zachránění lidského života nejefektivnějšími světovými charitami (např. Against Malaria Foundation). Přes 400 životů ročně by mohlo být zachráněno přesměrováním ušetřených 30 milionů korun na podobné projekty.

 

Sociální dopady projektu

Cílem Spolku pro efektivní altruismus je pomocí praktických aktivit šířit myšlenku, že dobro je třeba dělat s rozumem. Nevyčíslitelnou hodnotu má zefektivňování pomoci na veškeré aktivity českých neziskovek, na zvyšování racionality lidí ohledně dárcovství i na všeobecnou důvěru v činnost neziskovek. V zemích s nepřerušenou tradicí filantropie se dary pohybují nad 2% HDP. V Česku je to zatím méně než 0,5%. Více jak 60% lidí má negativní mínění o neziskovkách (více zde a zde). 

blog comments powered by Disqus