Co je efektivní altruismus

Čtete-li tento článek, jste ve ve výjimečné pozici.

Nikdy v historii nebylo tak snadné mít velký pozitivní dopad na svět. Díky efektivním intervencím založeným na vědeckém výzkumu má každý z nás bezprecedentní příležitost zachraňovat životy a předcházet zbytečnému utrpení.

Efektivní altruismus je rostoucí sociální hnutí, které kombinuje srdce a hlavu. Používáme data a zdravý rozum s cílem pomáhat co nejefektivněji. Důsledně a upřímně se ptáme: “Jaký ze všech způsobů, jakými můžu zlepšit svět, jej zlepší nejvíce?”

Hodnoty efektivních altruistů

Hodnoty efektivních altruistů

 • Nezaujatost. Zavažovat světové problémy a možné akce, a jednat tak, abychom měli na svět největší možný pozitivní vliv.
 • Kritické myšlení. Používat vědecké výsledky a zdravý úsudek k zjištění nejefektivnějších způsobů jak zlepšit svět.
 • Globální empatie. Cenit si všeho života, nezávisle na národnosti, přesvědčení, původu, náboženství, nebo i živočišném druhu.

Jak efektivní altruisté vybírají problémy k řešení

 • Měřítko. Pokud učiníme pokrok v řešení problému, kolik životů tím zlepšíme?
 • Řešitelnost. Povede naše úsilí v dané oblasti k měřitelným zlepšením?
 • Zanedbanost. Byla možnost řešit tento problém zatím podceňována nebo se jí věnuje málo úsilí?

Čeho dosáhl efektivní altruismus

Dobro v globálním měřítku. Přestože hnutí efektivního altruismu vzniklo teprve nedávno, iniciativy našich členů již vedly k pozitivním globálním změnám.

 • $350,000,000 (více než 8.6 miliard Kč): Dary slíbené na vědecky podložené intervence proti globální chudobě, přes Giving What We Can.
 • $10,000,000+ (více než 246 milionů Kč): Prostředky na přímou peněžní podporu extrémně chudých vybrané přes GiveWell a GiveDirectly.
 • 8,000,000+: Hodiny strávené vysoce prospěšnými kariérami díky 100 změnám životních plánů s pomocí 80,000 Hours.
 • 4,000,000+: Počet školáků, kteří byli zbaveni parazitických červů díky penězům vybraným přes GiveWell a díky úsilí SCI.
 • $3,000,000,000+ (více než 74 miliard Kč): Dary přislíbené na efektivní charitu skrz GoodVentures, organizaci provozovanou Cari Tuna a Dustinem Moskovitzem, spoluzakladatelem firmy Facebook.
 • 1,000,000+: Moskytiéry proti malárii zakoupené nadací Against Malaria Foundation skrz GiveWell.

Za těmito úspěchy stojí mnoho skupin efektivních altruistů po celém světě. Komunita efektivních altruistů zahrnuje zakladatale PayPalu a Skype, přes 20 firem a neziskových organizací a globální síť studentů a profesorů na prvotřídních univerzitách jako Harvard, Cambridge, Oxford, Yale a Stanford.

Efektivní altruismus v ČR

V Česku působíme od roku 2016 a jako první organizace propagující efektivní altruismus ve středo-východní Evropě budujeme komunitu stejně smýšlejících lidí, organizujeme pravidelná setkání v Praze a v Brně, pořádáme konference a radíme lidem jak nejlépe využít myšlenky EA ve vlastním životě.

Přečtěte si shrnutí našich současných aktivit v ČR!

Momentálně sháníme finanční a personální zdroje na několik projektů i v praxi v České republice (můžete přečíst naší strategii).

Členové českého spolku jsou velmi různorodou skupinou (akademici, studenti, profesionálové řady oborů atd.). Máte-li zájem, kontaktuje nás nebo se rovnou k nám rovnou připojte.

náš tým