Co je efektivní altruismus

Čtete-li tento článek, nacházíte se ve výjimečné pozici.

Nikdy v minulosti pro nás nebylo tak snadné mít masivní pozitivní dopad na svět. Díky efektivním intervencím založeným na vědeckém výzkumu má každý z nás bezprecedentní příležitost zachraňovat životy a předcházet zbytečnému utrpení.

Efektivní altruismus je rostoucí sociální hnutí, které kombinuje srdce a hlavu. Používáme data a zdravý rozum s cílem pomáhat co nejefektivněji. Důsledně a upřímně se ptáme: “Jaký ze všech způsobů, jakými můžu zlepšit svět, jej zlepší nejvíce?”

Hodnoty efektivních altruistů

Hodnoty efektivních altruistů

 • Nezaujatost. Rozmýšlet všechny světové problémy a možné akce, a jednat tak, abychom měli na svět největší možný pozitivní vliv.
 • Kritické myšlení. Používat vědecké myšlení a zdravý úsudek k zjištění nejefektivnějších způsobů jak zlepšit svět.
 • Globální empatie. Cenit si všeho vědomého života, nezávisle na národnosti, přesvědčení, původu, náboženství, nebo živočišném druhu.

Jak efektivní altruisté vybírají problémy k řešení

 • Měřítko. Pokud učiníme pokrok v řešení problému, zlepšíme tím drasticky velmi mnoho životů?
 • Řešitelnost. Povede naše úsilí v dané oblasti k měřitelným zlepšením?
 • Zanedbanost. Byla možnost řešit tento problém zatím podceňována nebo nedostatečně hodnocena?

Čeho dosáhli efektivní altruisté

Dobro na globálním měřítku. Přestože hnutí efektivního altruismu vzniklo před několika krátkými lety, iniciativy našich členů již vedly k pozitivním globálním změnám.

 • $350,000,000 (více než 8.6 miliard Kč): Dary slíbené na vědecky podložené intervence proti globální chudobě, přes Giving What We Can.
 • $10,000,000+ (více než 246 milionů Kč): Prostředky na přímou peněžní podporu extrémně chudých vybrané přes GiveWell a GiveDirectly.
 • 8,000,000+: Hodiny strávené vysoce prospěšnými kariérami díky 100 změnám životních plánů s pomocí 80,000 Hours.
 • 4,000,000+: Počet školáků, kteří byli odčerveni díky fondům vybraným přes GiveWell a díky úsilí SCI.
 • $3,000,000,000+ (více než 74 miliard Kč): Dary přislíbené na efektivní charitu skrz GoodVentures, organizaci provozovanou Cari Tuna a Dustinem Moskovitzem, spoluzakladatelem firmy Facebook.
 • 1,000,000+: Moskytiéry proti malárii zakoupené nadací Against Malaria Foundation skrz GiveWell.

Za těmito úspěchy stojí mnoho skupin efektivních altruistů po celém světě. Komunita efektivních altruistů zahrnuje zakladatale PayPalu a Skype, přes 20 firem a neziskových organizací a globální síť studentů a profesorů na prvotřídních univerzitách jako Harvard, Cambridge, Oxford, Yale a Stanford. Z anglického webu přeložil Michal Pokorný.

Efektivní altruismus v ČR

V Česku působíme od roku 2016 a jako první organizace propagující efektivní altruismus ve středo-východní Evropě si budujeme komunitu stejně smýšlejících lidí, organizujeme pravidelná setkání v Praze a v Brně, pořádáme každoroční konferenci EAGx Prague a radíme lidem jak nejlépe využít myšlenky EA ve vlastním životě.

Momentálně sháníme finanční a personální zdroje na tyto projekty, kterými budeme šířit a aplikovali myšlenky efektivního altruismu v teorii i v praxi v České republice (také si můžete přečíst naší strategii).

Sledujeme současný výzkum související s efektivitou pomoci a píšeme nové příspěvky do sekce články, podívejte se. Nedávno jsme také sepsali shrnutí naší filosofie na wikipedii.

Členové českého spolku jsou velmi diverzifikovaní (IT odborníci, akademici, studenti Harvardu a Oxfordu, studenti sociálně-vědních oborů atd.). Máte-li zájem, kontaktuje nás nebo se rovnou k nám rovnou připojte.

Přečtěte si shrnutí našich současných aktivit v ČR!

 

náš tým