Kdo jsme

Jan Kleňha


Honza vystudoval Americká studia na Univerzitě Karlově a nyní pracuje pro Copenhagen Consensus Center na rozjíždění projektu České priority. Zajímá se o efektivitu dárcovství, měření dopadů neziskovek a zvyšování racionality ve společnosti. Kromě administrativních a fundraisingových záležitostí také pomáhá v projektu Pomáhej efektivně.

Daniel Hnyk


Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT vystudoval obor Matematická informatika. Hlavním zájmem jeho výzkumu je data science a strojové učení, ve stejné oblasti i podniká. Je zakladatelem české pobočky racionalistické komunity LessWrong a stál také u zrodu našeho spolku, kde nyní působí jako strategický koordinátor.

Christián Mikláš


Christián je studentem softwarového a datového inženýrství na Karlově univerzitě. Ve Spolku se věnuje tvorbě webu a grafického materiálu. Přispívá tím k propagaci myšlenek efektivního altruismu v ČR.

Jiří Nádvorník


Jirka je jeden ze spoluzakladatelů spolku. Mimo to se věnuje programátorství, na Matfyzu se věnoval umělé inteligenci. Je zakladatelem MIRIxPrague. To, že je altruistou, dokazuje například to, že složil slib Giving What We Can (komunita pro efektivní darování financí). Ve spolku se zajímá o snižování existenčních rizik.

Lenka Raymanová


Lenka studuje Marketing a PR na Karlově univerzitě. Pracuje na společensky prospěšných projektech a ve spolku se věnuje PR a projektu Pomáhej efektivně. Nejvíce jí na efektivním altruismu zajímá aplikace faktů v oblasti charitativní pomoci a efektiva dárcovství v neziskovém sektoru.

Tereza Volmutová


Terka vystudovala Hospodářskou politiku a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně. Je jedním z tvůrců projektu Pomáhej efektivně. Píše a překladá odborné články o měření dopadů a efektivity. Ke spolku se přidala, aby její snažení udělat svět lepším dávalo opravdu smysl.

Adam Zábranský


Adam je studentem práv na Univerzitě Karlově, vegan a wikipedista. Je aktivní v politice (člen pražského zastupitelstva za Piráty) a hnutí za práva zvířat. V roce 2017 podepsal závazek Giving What We Can (při studiu darovat minimálně 1 % a po ukončení studia 10 % svých příjmů na efektivní charitativní organizace).

David Horák


David pracuje v Praze jako mediální analytik. Vystudoval mezinárodní vztahy a hospodářskou politiku na Masarykově univerzitě a studijně strávil také jeden semestr na Mykolo Romerio universitetas ve Vilniusu. David se zajímá o extrémní chudobu, rozvojovou ekonomii a politické reformy. V rámci spolku funguje jako personalista a pomáhá s projektem Efektivní diplomka.

Jan Lehejček


Honza je absolventem Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Nadále pokračuje na katedře Sociální geografie a regionálního rozvoje studiem oboru Globální migrační a rozvojová studia. Kombinace znalostí ze studia sociální geografie a z profesního prostředí byl hlavní hlavní motiv zájmu o Efektivní altruismus. Honza je členem České evaluační společnosti a jako evaluátor působí ve dvou firmách. Ve spolku se zabývá projektem Pomáhej efektivně.