zvirecicharity

Chci chránit zvířata - jak pomáhat efektivně?

Chránit zvířata je zajisté velmi šlechetná myšlenka, ale častokrát bychom na poli ochrany zvířat mohli postupovat mnohem lépe a efektivněji, pokud bychom se na celou problematiku podívali s odstupem.

Sept. 28, 2017
data

Dá se říct, že většina sociálních programů nefunguje?

Mezi efektivními altruisty panuje velmi jasná shoda v tom, že při volbě intervencí bychom se měli řídit daty. Dokážou nám však současná data dát dostatečně silné podklady k jasnému zhodnocení efektivity dané intervence?

Sept. 1, 2017
boty

Moje potřeby vs. charita. Kam vložit své peníze?

Při rozhodování zda darovat peníze na charitu, nebo je použít na vlastní potřeby většinou uvažujeme jen v krátkdobém horizontu, měli bychom se nad tím však zamyslet i z jiného úhlu pohledu.

July 28, 2017
wallstreet

Chcete zachránit svět? Nepracujte pro charitu, ale na Wall Street

William MacAskill o účinnějším způsobu pomoci skrze velmi výdělečnou kariéru

July 21, 2017
Lucius Caviola

Snižovat režijní náklady nebo snižovat utrpení?

Proč dárcům tolik záleží na nízkých režijních nákladech neziskovek? Existuje vůbec korelace mezi režijními náklady a nákladovou efektivitou? Jaké měřítko nejlépe vypovídá o efektivitě neziskové pomoci?

July 11, 2017
nahoda

Náhoda? Myslím si.

Proč jsme často ochotní něčemu uvěřit a jen málokdy o své pravdě pochybujeme? Proč tolik (v jiných ohledech mnohdy rozumných) lidí věří bizarním konspiračním teoriím? Můžeme s tím něco dělat a být více racionální?

July 7, 2017
Choices

Efektivní charita: Pomáhej ostatním tak, jako bys pomáhal sobě

O tom, proč je důležité vědět, jak co nejlépe nakládat s omezenými zdroji i v rámci charity a jak o pomoci ostatním přemýšlet efektivněji

June 27, 2017
Donate

Jak mluvit veřejně o přispívání, abyste inspirovali ostatní

Krátké zamyšlení nad tím, proč není špatné se chlubit svými příspěvky na dobrou věc.

June 16, 2017
PS

Topící se dítě a rozšiřující se kruh

Peter Singer o našem kruhu etiky v globalizovaném světe

June 9, 2017
FAQ

Často kladené dotazy o efektivním altruismu

Otázky, na které se nás nejčastěji ptáte

May 29, 2017
Earth

11 mýtů o charitě a zahraniční pomoci

Existuje spousta důvodů, proč přispívat na charitu a zvyšovat výdaje na zahraniční pomoc. Jisté mýty ohledně efektivity pomoci ale přetrvávají. Pojďme oddělit fakta od domněnek a výmyslů. Přeloženo z originálního článku organizace Giving What We Can.

May 2, 2017
Superdonor

Jak měřit nákladovou efektivitu a prostor pro další investice?

V tomto článku vysvětlujeme metodikou organizace GiveWell, kterou se inspirujeme ve vlastních aktivitách, a popisujeme, jak se měří nákladová efektivita a prostor pro další investice. Z anglického originálu přeložil Petr Svatoň.

April 27, 2017
EA Global

Je činnost mojí neziskovky opravdu prospěšná?

Spousta nevládních neziskových organizací čelí této nepříjemné otázce. V tomto článku se podíváme na metody, kterými lze efektivně a objektivně měřit dopady svých aktivit.

April 25, 2017
alphago

Pozitivní vývoj umělé inteligence

Jaká rizika plynou z vývoje umělé inteligence a jak jim efektivně předcházet? Překlad Tereza Volmutová a Lukáš Bátrla

April 23, 2017
EAGxPrague 2016 - miggling v kavárně

Napsali o nás: Efektivněji zlepšit svět

Rozhovor s členy EA v časopisu jádu http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug

April 17, 2017
obrazek

O největších problémech světa...

...a o tom, proč nám na mysl nepřijdou jako první. Přeložila Tereza Volmutová

April 15, 2017
Dobro

Co je "dobro" a jak ho konat

Jak efektivní altruisté definují dobro? Co znamená ho konat efektivně? A jaké další hodnoty brát v potaz?

March 25, 2017
eagxprague-2016

Videa z konference EAGxPrague 2016

Zameškali jste naší prosincovou konferenci nebo si chcete připomenout jednotlivé přednášky? Podívejte se na záznamy jednotlivých výstupů.

March 16, 2017
logo-zarovka-white-bg

Strategie Spolku pro efektivní altruismus na rok 2017

Co si dal Spolek EA v ČR za úkol na rok 2017

March 1, 2017
playpump

Altruismus 2.0

Altruismus od píky...

Feb. 26, 2017
dragon-chinese

Bajka o draku tyranovi

O efektivním altruismu ve formě bajky

Feb. 26, 2017